אישור יציאה לחו"ל

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לנושים לנקוט בהליכים שונים כנגד החייב, על מנת לתמרץ אותו לפרוע את חובו. הליכים אלו פוגעים ביכולתו של החייב לנהל אורח חיים תקין ואחד החמורים שבהם הוא עיכוב יציאה מן הארץ. האם ניתן לבטל הגבלה זו ולהביא לכך כי החייב יקבל אישור יציאה לחו"ל?
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ

חייבים בהוצאה לפועל חשופים לסנקציות שונות הננקטות כלפיהם מצד הנושים (הנקראים זוכים במערכת ההוצאה לפועל). להליכים אלו מטרה אחת: לקדם את גביית החוב, אם על ידי גבייה ישירה של כספים שברשות החייב, באמצעות עיקול חשבון הבנק למשל ואם על ידי נקיטה בהליכים אשר ישבשו את אורח החיים של החייב ויתמרצו אותו לפרוע את חובותיו. צו עיכוב יציאה מן הארץ, האוסר על יציאתו של החייב מחוץ לישראל הוא אחד מאלו. במקרים מסוימים ניתן להביא לביטול הצו באופן זמני או קבוע, כך שהחייב יוכל לקבל אישור יציאה לחו"ל. איך עושים זאת ומדוע חשוב לפנות לעורך דין לצורך הגשת הבקשה, נפרט להלן.

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ?

ביטול הגבלה של עיכוב יציאה מן הארץ, בדומה לכל סנקציה אחרת אשר ננקטה נגד החייב במסגרת תיק ההוצל"פ, מצריכה הגשת בקשה בכתב. יודגש כי ישנם הליכים שקל יותר יחסית לבטלם, אולם היכולת לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ וקבלת אישור יציאה לחו"ל היא מוגבלת. הסיבה לכך היא כי הגבלה זו נועדה למנוע אפשרות של הימלטות החייב לחו"ל במטרה להתחמק מתשלום החוב, דבר אשר יותיר את הנושים מול שוקת שבורה. משכך, יש להציג בפני רשם ההוצאה לפועל סיבה מוצדקת לביטול הליך זה, כגון מצב רפואי של החייב המצריך קבלת טיפול במדינה אחרת, או ביקור בן משפחה חולה שמתגורר בחו"ל, אבל במשפחה וכיו"ב. על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת אישור יציאה לחו"ל, על הבקשה להיות מוגשת באמצעות עורך דין המתמחה בתחום ההוצאה לפועל בכלל ובייצוג חייבים בפרט.

פנייה לייצוג משפטי

הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מן הארץ? פנו לייצוג משפטי, משניתן במקרים רבים לבטל הגבלה זו ולקבל עבור החייב אישור יציאה לחו"ל. עורך הדין המייצג את החייב, אשר לו הידע והניסיון המקצועי, יכין בקשה מפורטת ומנומקת מדוע יש הצדקה להותיר לו לצאת לחו"ל ומדוע אין חשש ממשי לכך כי החייב לא ישוב לישראל. יודגש כי ביטול הגבלה זו הוא קשה מאוד ולא תמיד אפשרי, אולם כאשר מתייעץ החייב עם עורך דין שמתעסק בחובות בסוגיה זו, יחווה הוא את דעתו המקצועית בדבר סיכויי הבקשה. הערכתו לעניין זה תבסס על נסיבות המקרה: היקף החובות, עמידת החייב בצו התשלומים, הסיבה בגינה הוא מבקש לצאת לחו"ל ועוד. כך יוכל החייב לדעת היכן הוא עומד ולהיות בעל ציפיות ריאליות.

ערובה וערבים

חשוב מאוד לדעת כי כאשר רשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשת החייב לביטול עיכוב יציאה מן הארץ ונותן אישור יציאה לחו"ל, מתנה הוא בדרך כלל את יציאתו של החייב בהפקדת ערובה כספית ולעיתים גם בחתימת ערבים. זאת על מנת לתת לחייב תמריץ ברור לשוב לארץ. מתן ערובה והחתמת ערבים אינו עניין של מה בכך ועל כן על החייב לשקול את הדברים טרם יגיש עורך הדין את הבקשה. כמובן כי מלאכתו של עורך הדין המייצג את החייב, אינה מסתיימת בהגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, אלא יפעל הוא לביטול הגבלות אחרות שהוטלו על החייב במידת האפשר כגון עיקולים למיניהם והגבלת רישיון נהיגה. כמו כן, יסביר לחייב את האפשרויות העומדות בפניו להסדרת חובותיו.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות