הגשת תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב, כשמה כן היא, זו תביעה על סכום שניתן לנקוב בו או לחשבו בקלות והיא מכח חוזה או התחייבות אחרת שיש עליה ראיה בכתב. זוהי תביעה שאין צורך להגישה בבית המשפט, אלא ישירות להוצאה לפועל. שיק שחזר, הלוואה בבנק, חיוב ארנונה, כל אלו הן דוגמאות לתביעה על סכום קצוב.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

תביעה על סכום קצוב

ככלל, כל תביעה משפטית יש להגיש לבית המשפט המוסמך ורק לאחר קבלת פסק דין, ניתן לפנות להוצאה לפועל לשם אכיפתו. תביעה על סכום קצוב היא החריג לכלל זה, משאותה ניתן להגיש ישירות להוצאה לפועל, לפתוח תיק לחייב ולהתחיל לפעול לגביית החוב לאחר מתן אזהרה, כפי שיוסבר להלן. הגשת תביעה באופן הזה, חשוב לומר, היא מוגבלת לסך של 75,000 ₪.

להלן מספר דוגמאות לתביעה על סכום קצוב: גביית שיקים שחזרו, חוב ארנונה של הרשות המקומית, חוב בבנק בעקבות הלוואה או מינוס וכיו"ב. כל המבקש להגיש תביעה על סכום קצוב להוצאה לפועל, נדרש קודם לכן, לשלוח לחייב התראה על כוונתו לעשות כן. זאת כדי לתת לחייב הזדמנות אחרונה ליישב את החוב לפני שהוא נכנס למערכת ההוצאה לפועל וצובר ריבית.

שליחת אזהרה ונקיטה בהליכים

לאחר הגשת תביעה, ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה על פיה נדרש הוא להסדיר את החוב תוך 30 יום, או לחילופין להגיש בקשה לצו תשלומים על פי יכולתו הכלכלית. היה והחייב סבור כי התביעה הוגשה שלא בצדק, יוכל להגיש בפרק זמן זה, התנגדות לתביעה. יודגש כי בפרק זמן זה של 30 יום, מוגן החייב מפני הליכי הוצל"פ, אולם בסיומו, כל עוד לא ישלם את סכום התביעה, יכול הזוכה לנקוט נגדו בהליכים שונים.

מטרתם של אלו היא לשבש את אורח החיים של החייב, במטרה לתת לו תמריץ לפרוע את חובו. להלן מספר דוגמאות לסנקציות שניתן לנקוט נגד החייב: עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, איסור על החזקת רישיון נהיגה ואף עיכוב יציאה מן הארץ, על מנת למנוע הברחת נכסים או את בריחתו של החייב מישראל כדי להתחמק מתשלום החוב.

ייצוג משפטי לזוכה

לצורך הגשת תביעה נגד חייב, חשוב לפנות אל עו"ד פשיטת רגל, אשר יטפל בכל הליך התביעה מא' ועד ת'. עורך הדין ידאג לפתיחת התיק בהוצל"פ וכן ינהל את ההתקשרות מול החייב במידה שמוכן הוא להסדיר את חובו. לעניין זה נציין, כי לעיתים, ימליץ עורך הדין לזוכה להגיע לפשרה עם החייב, על מנת לקבל תשלום באופן מיידי, אף אם נמוך יותר מסכום החוב. אפשרות זו היא במקרים רבים עדיפה תחת ניהול הליכי הוצל"פ הגוזלים זמן ומשאבים. כמו כן, ישנם מצבים בהם קיים חשש כי החייב יפנה להליך קבלת פטור מן החובות, דבר אשר יותיר את הזוכה מול שוקת שבורה. כאשר החייב אינו פועל להסדרת החוב, יפתח עורך הדין בהליכים שונים נגדו, במטרה לגבות את החוב.

ייצוג משפטי לחייב

הוגשה נגדכם תביעה על סכום קצוב? אל תשתהו ופנו לקבלת ייצוג משפטי בהקדם. כאמור מעלה, מרגע קבלת האזהרה, יש לרשותכם 30 ימים בלבד להגיב ואם לא תפעלו, יוכל הנושה להתחיל לנקוט בהליכים נגדכם אשר ישבשו את אורח חייכם. לכן כדאי מאוד להיות אקטיביים בעניין זה ולפנות לעורך דין מומחה אשר יטפל בתביעה עבורכם, בהתאם לנסיבות המקרה. אם יש מקום להתנגדות לביצוע התביעה, יגיש עורך הדין בקשה מתאימה בצירוף מסמכים המגבים את הטענות. במקרה שבו הגשת תביעה הייתה מוצדקת ואין מקום להתנגדות, יסייע עורך הדין בגיבוש הסדר מול הנושים או פתיחה בהליכים אחרים להסדרת חובות, כדי להימנע מעיקולים וסנקציות אחרות בלתי נעימות.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות