הסדרת חובות בהליך פשיטת רגל

רוצה לפתוח דף כלכלי חדש בחיים שלך? זה הזמן לברר אודות האפשרות של הליך פשיטת רגל, באמצעותו תוכל לקבל הפטר מחלק מחובותיך, ללמוד כיצד להתנהל נכונה כלכלית ולפתוח דף נקי. במאמר זה נסביר אודות הליך הפש"ר, שלביו, אופן התנהלותו של החייב וחשיבות הליווי המשפטי.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

הסדרת חובות בהליך פשיטת רגל

החוק בישראל מציע למי שנקלע לחובות כספיים ואינו יכול לשלם אותם במלואם, מספר אפשרויות להסדרת החובות. אחת מהן, היא הליך פשיטת רגל, קרי, הסדרת חובות ללא פנייה להוצאה לפועל. במסגרתה, מאגד הכונס הרשמי את כל נכסיו של החייב אשר יכולים לשמש לפירעון החובות ומחלקם לנושים בהתאם לתביעות החוב המוגשות על ידם. לחייב יקבע צו תשלומים על פי יכולתו הכלכלית ומיתר החוב יקבל פטור בתום תקופת התשלומים בכפוף להתנהלות תקינה שלו לאורך ההליך. פשיטת רגל משרתת הן את הנושים והן את החייב: מחד, הליך זה ממקסם את יכולת הפירעון של החייב ובכך מקדם את האינטרס של הנושים לקבל את כספם. מאידך, מאפשר הוא לחייב לקבל הפטר מיתר הסכום שאין באפשרותו לשלם ולשוב לחיים נורמטיביים.

שלבי ההליך

פשיטת רגל חשוב לומר אינה הליך קצר ומצריכה מן החייב סבלנות ואורח רוח, אך בסופה דף חדש עבורו. להלן תיאור השלבים העיקריים בהליך של הסדרת חובות בהליך פש"ר:

1. הגשת בקשת החייב לכינוס נכסיו .
2. מתן צו כינוס נכסי החייב.
3. הקפאת הליכים שננקטו נגד החייב כגון הגבלות ועיקולים שונים.
4. ביצוע חקירה כלכלית של החייב על מנת לעמוד על יכולת ההחזר שלו.
5. הגשת תביעות על ידי הנושים.
6. מימוש נכסי החייב וקביעת צו תשלומים.
7. קבלת הפטר מיתר סכום החובות.

יצוין, כי במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 עתיד הסדרת חובות בהליך פשיטת רגל להיות לא רק אמצעי של מחיקת חובות עבור החייב, אלא גם כלי לשיקום כלכלי על מנת שהחייב ילמד להתנהל נכון מבחינה כלכלית ולהימנע מיצירת חובות בשנית.

התנהלות תקינה של החייב

קבלת הפטר בתום הליך פשיטת רגל איננה אוטומטית והיא תלויה בהתנהלותו התקינה של החייב לאורך כל תקופת פשיטת רגל. ראשית, על החייב לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו. שנית, עליו להימנע מיצירת חובות חדשים. שלישית, עליו למסור מידע מדויק לכונס הרשמי ולכל גורם אשר פונה אליו במסגרת הסדרת חובות בהליך פשיטת רגל. כל חריגה של החייב עלולה להביא לביטולו של ההליך ועל כן חשוב מאוד כי החייב יישמע להנחיות עורך הדין ובכל עניין הנוגע להליך זה, יפנה להיוועץ עמו לפני כל פעולה.

חשיבותו של הליווי המשפטי

הסדרת חובות בהליך פשיטת רגל מחייבת ליווי משפטי צמוד של עורך דין המתמחה בחדלות פרעון. מדובר בהליך רב שלבי, המחייב ידע ובקיאות משפטית רבה על מנת לעבור את כל שלבי ההליך בהצלחה ולהגיע להפטר המיוחל. ראשית כל, עורך הדין המייצג את החייב ידאג להגשת בקשה מנומקת ומגובה במסמכים אודות מצבו הפיננסי של החייב. לאחר מכן, יוודא כי לאחר מתן צו הכינוס, מוקפאים כל ההליכים שננקטו נגד החייב, על מנת שיוכל לנהל אורח חיים רגיל במהלך תקופה זו. עורך הדין גם יפעל לכך כי החקירה הכלכלית של החייב אכן תשקף את מצבו הכספי וכי יקבע לו צו תשלומים אשר הוא יכול לעמוד בו. כמו כן, ינחה עורך הדין את החייב בדבר אופן התנהלותו לאורך תקופת ההליך על מנת שזו תתאים לדרישות החוק והחייב יוכל לקבל בסופו של יום את ההפטר.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות