מה זה חדלות פירעון

חדלות פירעון הוא מצב בו חייב אינו מסוגל לעמוד בהחזר חובותיו, כאשר סך הוצאותיו גדול מסך הכנסותיו גם אם יממש את כלל נכסיו. הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי החליף את ההליך של פשיטת רגל במסגרת רפורמה שנערכה בתחום בשנת 2018. ההליך קוצר משמעותית והושם דגש לשיקומו של החייב ולא לזכויות הנושים. על מה זה חדלות פירעון במאמר שלפניכם.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

הגבלות על המשתתף בהליך

בצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נקבע מהן ההגבלות השונות שנקבעו בחוק על החייב. הללו כוללות גם עיכוב יציאה מן הארץ לכל תקופת ההשתתפות בהליך. הצו מאידך עוצר את כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב ומסיר את הסנקציות השונות של לשכת ההוצאה לפועל בתנאי שנמשך שיתוף פעולה מלא עם הנאמן במסגרת ההליך.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הליך שנועד לעזור למי שמצוי בחובות כבדים להשתקם כלכלית ולחזור למסלול חיים כלכלי תקין. במסגרת הליך חדלות פירעון, מי שמצוי בחובות רשאי להגיש בקשה לפתיחה בהליך חדלות פירעון ובמסגרתם ייאלץ לעמוד במספר הגבלות ומחויבויות במשך ארבע שנים. אם יימלא את המוטל עליו לרבות עמידה בהחזרים שנקבעו לו לקופת הנשייה הוא יקבל הפטר חובות בסיום התהליך.

הסמכות לניהול ההליך

גובה החובות של החייב קובע מיהי הסמכות שממונה על התיק. כאשר סכום החובות גבוה מ- 161,000 ₪ הסמכות שרשאית להעניק צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי כאשר בית משפט השלום הוא הערכאה השיפוטית. כאשר סכום החובות נמוך מ- 161,000 ₪, לשכת ההוצאה לפועל הינה הסמכות שמוסמכת להעניק צו לפתיחת הליכים והיא גם הערכאה הרלוונטית.

פנייה להליך חדלות פירעון אינה פתרון קסם שמספק מענה מוחלט לכל תרחיש. מדובר בתהליך מגביל וחודרני במיוחד האורך כ- 4 שנים בדרך כלל. לכן במידה ואתם שוקלים הליך חדלות פירעון אסור לכם לוותר על התייעצות עם עורך דין חדלות פירעון אשר יידע לאמוד את התועלות שתוכלו להפיק מהליך זה, אם אמנם ישנן כאלו.

שלבי ההליך

פתיחת ההליך נמשך כחודש מהגשת הבקשה לפתיחת הליכים ועד לקבלת הצו לפתיחת הליכים. בשלב הזה, רשאית הסמכות האחראית על החייב לדרוש מהחייב את כל הטפסים הרלוונטיים ואת התייצבותו במשרדה לשם הערכה של מצבו הכלכלי. אם הממונה יחליט להעניק צו לפתיחת הליכים, יקבל המבקש צו שיכלול את חובת התשלומים החודשית אשר מוטלת עליו והמגבלות החלות עליו.

שלב הביניים

שלב הביניים של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי בוחן את המחויבות של המבקש לתהליך. המבקש מתבקש לעמוד בכל ההגבלות ובחובות התשלום שבצו ומידת שיתוף הפעולה שלו נבחנת. תקופת שלב הביניים נמשכת כ-10 חודשים ובמהלכה הנאמן חוקר את נסיבות מצבו של החייב ואוסף מידע לגבי הנכסים שבבעלותו. בהתאם למידע שקיבל מהמבקש ותביעות החוב של הנושים, בונה הנאמן מתווה שיקום כלכלי אשר יוגש לבית המשפט.

שלב השיקום הכלכלי

החל מהוצאתו של צו לשיקום כלכלי, מתחילה תקופת השיקום. הצו הוא למעשה תנאי מקדים לקבלת צו הפטר והוא כולל את החובות וההגבלות של החייב למשך תקופת השיקום הכלכלי לרבות פירוט ההחזרים שיהיה עליו לעמוד בהם עד לתום ההליכים. תקופה זו נמשכת כ- 3 שנים ובמידה והחייב יעמוד בכל הגבלותיו וחובותיו יינתן לו צו הפטר.

מתי יינתן ההפטר לאלתר

כפי שמסביר עורך דין מומחה לפשיטת רגל נועם אברהם כאשר אדם מתמודד עם מצב כלכלי כה קשה שמוביל לכך שעלויות המחייה הבסיסיות שלו גבוהות יותר מהסכומים שאותם הוא משתכר, בית המשפט רשאי להעניק לו הפטר חובות לאלתר לשם סיום ההליכים ומבלי שיידרש מהחייב לעמוד בתנאי תשלום כלשהם אך יהיה עליו להשתתף בקורס להתנהלות כלכלית נכונה.

סיכום מה זה חדלות פירעון

לסיכום, במאמר זה הסברנו מה זה חדלות פירעון ומהם השלבים השונים של ההליך. כפי שציינו, בכל מקרה של פנייה להליך כדאי לקבל ליווי של  עורך דין מומחה לפשיטת רגל על מנת לגשת כראוי להליך ולקבל הפטר חובות מהר ככל שהדבר אפשרי.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות