מזונות בפשיטת רגל

אב משלם מזונות בפשיטת רגל

עם מתן צו הכינוס מנוע פושט הרגל מלהמשיך ולשלם את דמי המזונות:

ברגע שניתן צו כינוס נכסים, למי שהגיש בקשה לפשיטת רגל, הוא מנוע מלשלם את חובותיו, שלא במסגרת הליך פשיטת רגל וזה כולל גם את החוב המזונות שיש לפושט הרגל.

כלומר, ככל שמישהו נכנס להליך פשיטת רגל ויש לו חוב מזונות, הר שעם מתן צו הכינוס, חל עליו איסור לשלם את דמי המזונות שנקבעו על ידי בית המשפט שפסק את המזונות. בית המשפט המוסמך להתיר לפושט הרגל להמשיך ולשלם את דמי המזונות, הוא בית המשפט שמנהל את הליך פשיטת הרגל.

כדי להמשיך ולשלם דמי מזונות יש להגיש בקשה לבית משפט של פשיטת רגל מכוח סעיף 128 לפקודת פשיטת רגל:

ככל שהגרושה מעוניינת להמשיך ולקבל דמי מזונות היא נדרשת להגיש בקשה לבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל של הגרוש שלה. הבקשה מוגשת מכוח סעיף 128 לפקודת פשיטת רגל.

רק לאחר שבית משפט שדן בהליך פשיטת רגל של הגרוש קוצב את דמי המזונות שעל הגרוש לשלם, רשאי הגרוש להמשיך ולשלם את דמי המזונות.

מה שקורה בדרך כלל, זה שבית משפט של פשיטת רגל, מפחית את גובה המזונות שנקבע על ידי בית משפט שקבע את גובה המזונות וזאת משום שבמקביל לתשלום דמי המזונות, ישנם נושים נוספים ( חוץ מהזכאים לדמי מזונות) שהגרוש חייב להם כספים.

על החייב בפשיטת רגל למסור הודעה לזכאיי המזונות על מתן צו כינוס נכסים בעניינו :

על חייב בפשיטת רגל למסור הודעה על מתן צו כינוס הנכסים נגדו, למי שזכאי לקבל דמי מזונות ממנו ועל זכותו של הזכאי, להגיש בקשה לבית המשפט לקציבת מזונות.
ככל שהחייב לא מסר הודעה לזכאי לדמי המזונות, ימסור הכונס הרשמי את ההודעה.

אופן הכנת הבקשה לקציבת מזונות והפרטים שיש לציין בגדרה:

פירוט צרכי הזכאי למזונות.
פירוט צרכי משק הבית התלוי במזונות.
פרטים על החייב שעשויים לסייע בקביעת הקצבת המזונות.
ציון סכום המזונות שנקבע בפסק דין המזונות.
את הבקשה לקציבת מזונות יש לתמוך בתצהיר של זכאי המזונות.
צירוף פסק דין שקבע את המזונות.
כונס הכנסים הרשמי ו/או המנהל המיוחד ימסרו את עמדתם בנוגע לבקשה לקציבת המזונות ובית המשפט של פשיטת רגל יסתייע בעמדתם לצורך מתן החלטה סופית בעניין גובה המזונות שישלם החייב במהלך הליך פשיטת הרגל.
בית משפט של פשיטת רגל  אינו כפוף לסכום המזונות שנקבע בפסק דין של המזונות

אין הפטר על חוב מזונות :

ההפרש בין דמי דמי המזונות שנקבעו על ידי בית משפט של פשיטת רגל לבין סכום המזונות שנקבע בפסק דין המזונות אינו סכום אבוד.
ההפטר אינו חל על חוב מזונות, ולפיכך לאחר סיומו של הליך פשיטת הרגל, על החייב לשלם לזכאיי המזונות את ההפרש בין סכומי ההקצבה ששילם להם בזמן שהיה בהליך פשיטת הרגל לבין סכום המזונות אותו הוא חייב לפי פסק הדין.

צפו: כמה זמן אורכת פשיטת רגל?

תוכן עניינים
אב משלם מזונות בפשיטת רגל
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות