מתי מומלץ ללכת לפשיטת רגל?

לא תמיד פשיטת רגל הוא ההליך הנכון ! כבר עתה נדגיש, כי הליך פשיטת רגל, אינו תמיד הפיתרון המיטבי עבור אדם שנקלע לחובות. למעשה, הליך פשיטת רגל הוא המוצא האחרון ורק לאחר שנבחנו כל החלופות האחרות.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

לא אחת, נתקל משרדנו באנשים ש"מרגישים" או חושבים שהם עומדים על סף פשיטת רגל. אלא, שלאחר שאנו מבצעים בחינה יסודית של הנתונים, מתגלה תמונה שאינה מלמדת בהכרח, כי על החייב, לפנות להליך פשיטת רגל. כך למשל, ניתן בהחלט לשקול ובמידת האפשר כמובן, לבצע מעין תהליך שיקום והבראה כלכלית, באמצעות ניהול מו"מ והגעה להסדרים מול הנושים. מבלי לפנות להליך פשיטת רגל.

להלן נפרט את חלק מהשיקולים שיש לבחון במסגרת מכלול השיקולים, שיש לקחתם בחשבון, עת בוחנים האם יש לגשת להליך של פשיטת רגל.
היקף וגובה כלל החובות וההתחייבויות, המועדים שבהם נוצרו החובות, מצבו הרפואי של החייב, פוטנציאל ההשתכרות הגלום בחייב, תמהיל וזהות הנושים כמו גם, שיעור הנשייה שבו אוחזים הנושים ועד כהנה וכהנה.
ככלל, אם מגיעים למסקנה, וזאת לאחר שקילת כלל הנתונים בעייננו של החייב, שאין בכוחו לפרוע את חובותיו ולעמוד בהתחייבויותיו בטווח הנראה לעין, הרי שכפי הנראה, אין מנוס אלא, לילך להליך של פשיטת רגל.

אז האם כדאי לפנות להליך פשיטת רגל?

התשובה הקצרה היא, חד משמעית כן ובלבד, שבחינת מכלול הנסיבות של החייב, מובילה למסקנה, כי כל הליך אחר, יביא לידי כך שהחובות ימשיכו להיערם, הריביות תמשכנה לתפוח, ולמעשה, החייב לא יוכל לצאת ממעגל החובות, זולת באמצעות הליך פשיטת רגל.

החובות המוטלות על חייב בהליך פשיטת רגל:

חייב אשר מבקש לזכות בהפטר, כלומר, להביא בסופו של יום למחיקת חלק נכבד מחובותיו, נדרש מטבע הדברים להתנהל בתום לב ובשקיפות מול נושיו. כלומר, על החייב לפרט את כל הנכסים שברשותו ולשתף פעולה עם מימוש אותם הנכסים.
החייב נדרש לממש את פוטנציאל ההשתכרות הגלום בו. הכוונה, שחייב בפשיטת רגל, אינו יכול לשבת "בחיבוק ידיים" ו/או לבצע פעולות שיביאו להפחתת שכרו, אלא עליו לעשות כל שביכולתו כדי למקסם את כושר השתכרותו.
החייב נדרש לשלם את צו התשלומים שהושת עליו בגדרו של צו הכינוס כסדרו ובמועדו. חייב שלא יקפיד לשלם את צו התשלומים עשוי למצוא עצמו מחוץ להליך פשיטת רגל.
יש להגיש, דוח אחת לחודשיים במסגרתו, יש לפרט את ההכנסות וההוצאות של משק הבית של החייב. בהקשר זה נציין, כי צו התשלומים שנקבע בצו הכינוס מושפע באופן ישיר מהנתונים, אודות היקף ההכנסות וההוצאות שמציינים, במסגרת הבקשה לכינוס נכסים. לכן, יש הכרח להסתייע בעו"ד פשיטת רגל, בכל הנוגע לעריכת הבקשה באופן הנכון ביותר על מנת להביא לכך, שלא יקבע צו תשלומים גבוה, שאינו משקף את יכולתו הכלכלית האמתית של החייב. מה שעלול להזיק חלילה לחייב וליצור מתח מיותר.
חשוב מאוד לציין, שעמידה בתנאים של הליך פשיטת הרגל, מגדילה באופן דרמטי את הסיכויים לכך, שביהמ"ש ייעתר בסופו של ההליך, לבקשה להפטר ולחנינה מחובות.

צפו: כמה זמן אורכת פשיטת רגל?

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות