ניהול חשבון בנק בפשיטת רגל

ניהול חשבון בנק בפשיטת רגל

האם אפשר בכלל לנהל חשבון בנק בפשיטת רגל?

הבשורה הטובה היא, שבהחלט ניתן לנהל חשבון בנק בפשיטת רגל. חשוב להבין, שאחת מהתכליות שעומדות ביסוד הליך פשיטת רגל הנה, שהחייב יעבור הליך של שיקום והבראה כלכלי שבסיומו, עשוי הוא לזכות בשמיטת חובותיו או בתיאור הנפוץ והשכיח יותר- מחיקת חובות. בדרך כלל, כאשר חייב נקלע להסתבכות כלכלית, הוא כבר מצוי תחת עיקולים כמו לדוגמה, עיקול שרובץ על חשבון הבנק והגבלות כאלו ואחרות. הואיל והליך פשיטת רגל, נועד לאפשר לחייב, לעלות על מסלול של התמודדות עם פרעון חובותיו, הרי שקיים אינטרס לאפשר לו לנהל חשבון בנק. אבל כמובן, שניהול חשבון בנק בפשיטת רגל כפוף למספר תנאים, עליהם נעמוד בהמשך.

האם הבנק רשאי לסרב לבקשת חייב בפשיטת רגל לנהל חשבון בנק?

ככלל התשובה על כך הנה שלילית. כלומר, הבנק אינו רשאי לסרב, לבקשת חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, לנהל חשבון בנק. יש לסייג ולומר, שבמקרים מאוד מסויימים, רשאי הבנק לדחות את בקשת החייב לנהל אצלו חשבון בנק. ואולם מוטלת על הבנק חובה, להסביר את הסיבה, שבגללה סירב לאפשר לחייב לנהל חשבון.
ההיתר שמוענק לחייב לנהל חשבון בנק, מופיע כבר במעמד מתן צו כינוס הנכסים שניתן לחייב, לאחר הגשת הבקשה לכינוס נכסיו. בנוסף, ככל שרבץ עיקול על חשבון הבנק של החייב, הרי שעם מתן צו הכינוס, פוקע ומתבטל גם העיקול שרבץ על חשבון הבנק.
נציין שבנסיבות מסוימות, קיימת אפשרות לביטול העיקול שרובץ על חשבון בנק גם במועד שלפני הבקשה לכינוס נכסים. את הבקשה הזאת, מגישים מכוח סעיף 77 (א) לחוק ההוצאה לפועל. במסגרת הבקשה לביטול עיקול בחשבון הבנק, על החייב להראות, כי הוא הגיש בקשה לכינוס נכסיו או שהוא מתעתד לעשות כן, כבר בזמן הקרוב. כמו כן,יש להראות, כי הנזק שנגרם לחייב כתוצאה מהותרת העיקול בחשבון הבנק על כנו, עולה על התועלת שבהותרתו.
כלומר, ברגע שחייב מוכיח במידה הנדרשת, כי בכוונתו לפרוע את חובותיו במסגרת של הליך פשיטת רגל, הרי שיש באפשרותו לזכות בסוג של הגנה מעיקולים, במועד שבין הגשת הבקשה לכינוס נכסיו ועד למועד שבו ניתן לחייב צו כינוס, שאז ממילא מתבטלים העיקולים וההגבלות, ככל שהיו.

התנאים לניהול חשבון בנק בפשיטת רגל

בטרם נפרט את התנאים לניהול חשבון בנק בפשיטת רגל נסביר את ההגיון שעומד מאחורי התנאים הללו והוא, לשלול את האפשרות שהחייב ייקח על עצמו התחייבויות חדשות, שעשויות לייצר חובות חדשים, בשעה שהוא בהליך של פשיטת רגל.
התנאים שנפרט, נועדו אפוא, למנוע מהחייב ליצור חובות חדשים בזמן היותו בפשיטת רגל ולמעשה, אף מסייעים לחייב בשיקומו הכלכלי, שכן הוא נדרש, הן לחיות בהתאם ליכולותיו הכלכליות והן לפרוע את חובותיו לנושיו. גם אם בסופו של יום, באופן חלקי ביותר.

  1. החשבון לא יהיה בחריגה.
  2. לא יתאפשר שימוש בשיקים. בהקשר זה נדגיש, כי ישנם מקרים מסוימים בהם, יתיר בית המשפט שימוש בשיקים. כמו לדוגמה, חייב בפשיטת רגל, ששוכר דירה ועל מנת לשמור על זכותו של החייב להמשיך ולשהות בדירה, יש הכרח במסירת שיקים.
  3. לא תועמדנה הלוואות במסגרת החשבון.
  4. יתאפשר שימוש בכרטיס חיוב מיידי (דביט) בלבד.כלומר, רק אם יש כסף בחשבון הבנק בזמן פעולת הרכישה.
  5. שימוש בכרטיס לצורך משיכת מזומן.
תוכן עניינים
ניהול חשבון בנק בפשיטת רגל
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות