עיכוב יציאה מן הארץ

אין ספק כי עיכוב יציאה מהארץ היא אחת ההגבלות החמורות ביותר אשר מוטלות על חייבים בהוצאה לפועל. זוהי פגיעה בזכותו הבסיסית ביותר של כל אדם באשר הוא, חופש החירות והתנועה. במקרים מסוימים ניתן להביא לביטולה של הגבלה זו. כיצד ובאלו תנאים, על כך קראו במאמר זה.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

עיכוב יציאה מהארץ – מהו?

מלבד נקיטה בהליכים של עיקולים נגד החייב כגון עיקול חשבון בנק והגבלות שונות כגון איסור על החזקת רישיון נהיגה, חייב בהוצאה לפועל, חשוף גם לסנקציה של צו עיכוב יציאה מהארץ. משמעותו היא, כי החייב לא יוכל לצאת מישראל עד להסרת המגבלה וזאת, בשל חשש כי יימלט למדינה אחרת ויתחמק מתשלום חובותיו. לחילופין, כי נסיעתו לחו"ל מטרתה הברחת נכסים, על מנת שאלו לא יעוקלו וימומשו לטובת החוב. מדובר ללא ספק בפגיעה קשה בזכות החירות ובחופש התנועה של האדם, אולם זכויות אלו עומדות מול זכות הקניין של הזוכה, לקבל את כספו בחזרה וזו עומדת בסכנה, אם יורשה החייב לצאת מהארץ.

בנסיבות מסוימות, ניתן לבטל עיכוב יציאה מהארץ, באמצעות הגשת בקשה מתאימה, כפי שיפורט להלן. אם ייעתר רשם ההוצאה לפועל לבקשתו של החייב, הוא יידרש, כתנאי ליציאתו מישראל, להפקיד ערבות בנקאית שתוחזר לו עם שובו לארץ. כמו כן, יכול הרשם גם לדרוש העמדת ערבים, דרישה לא פשוטה משום שאלו לא יוכלו לצאת מהארץ עד חזרתו של החייב ואם הוא לא ישוב לישראל, חובו יעבור לערבים. כיצד ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ והאם יכול החייב להגיש את הבקשה בעצמו או שזקוק הוא לסיוע של עורך דין? המענה על שאלות אלו לפניכם.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

אתה צריך לצאת לחו"ל והוצא נגדך צו עיכוב יציאה מן הארץ? ישנם מקרים בהם ניתן לבטל צו זה. לשם כך יש להגיש בקשה בכתב, מנומקת היטב, המסבירה מדוע החייב נדרש לצאת לחו"ל. שימו לב: כאמור מעלה, מטרתה של מגבלה זו היא למנוע מצב של הימלטות החייב מן הארץ על מנת להתחמק מתשלום החובות. על כן, ביטולה של הגבלה זו הוא קשה ולא תמיד אפשרי. כמו כן, מטעם זה, לעיתים ידרוש רשם ההוצאה לפועל, כתנאי ליציאת החייב מהארץ, הפקדה ל ערבות והחתמת ערבים. מבחינה פרוצדוראלית, יש להגיש בקשה בצירוף תצהיר חתום החתום על ידי החייב ומאומת על ידי עורך דין. האם יכול החייב להגיש בעצמו בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ ולקבל אישור יציאה לחו"ל?

בקשת הביטול – באמצעות עורך דין בלבד

משננקטו, ביטול הגבלות בהוצאה לפועל, אינו עניין של מה בכך. אם מצא לנכון רשם ההוצאה לפועל להיענות לבקשת הזוכה ולהטיל מגבלה כלשהי על החייב, ביטולה לא ייעשה בנקל אלא לאחר ששוכנע, כי קיימת הצדקה לכך. לשם ביטול המגבלה של עיכוב יציאה מהארץ, יהיה על החייב להגיש בקשה מנומקת היטב, מגובה במסמכים ככל שישנם ועליה להיות משכנעת דיה כדי להביא את רשם ההוצל"פ להיעתר לה. משום כך, אם הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מן הארץ, או הוטלה עליכם הגבלה אחרת, אל תנסו להתמודד עם זה לבד ופנו לעורך דין מומחה ומנוסה בתחום ההוצאה לפועל. המציאות מלמדת, כי חייבים המגישים בקשה זו באופן עצמאי, ללא ידע וניסיון משפטי, מקבלים לרוב תשובה שלילית בשל עוצמתה של זכות הקניין של הנושים. על כן, לצורך ביטול הגבלה זו, חשוב לפנות לעורך דין מומחה אשר יטפל עבורכם בבקשה משרק כך, יש סיכוי ממשי כי תוסר ההגבלה.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות