פשיטת רגל או איחוד תיקים?

פשיטת רגל או איחוד תיקים?

מה זה בכלל איחוד תיקים?

איחוד תיקים, כשמו כן הוא. מאחדים את כל תיקי הוצאה לפועל שמנהלים נושים שונים כנגד חייב אחד, לתוך הליך אחד-איחוד תיקים. יש לזכור, בטרם ביצוע איחוד תיקים, כל נושה רשאי לנקוט כנגד החייב, בהליכים אופרטיביים (עיקולים והגבלות) לגביית החוב אותו חב החייב. ברור, שבמצב דברים זה, אין לחייב יכולת אמתית, להתמודד מול כל הנושים במקביל, כך נוצר מצב, שגם החייב וגם הנושים עשויים "להפסיד". מדוע? מפני שחייב שנקלע להתסבכות כלכלית כוללת, עשוי להגיע לקריסה כלכלית מוחלטת, שלא תאפשר לו לשלם לאף אחד מהנושים. יוצא אם כן, שהנושים לא מקבלים את הכספים שהחייב חב להם מחד, ולחייב אין כל אפשרות להשתקם כלכלית מאידך.
לכן, איחוד תיקים, אמור להביא לידי כך, שמסגרת איחוד התיקים, יקבע צו תשלומים, שהחייב אמור להיות מסוגל לשאת בתשלומו מדי חודש. באשר לנושים, הרי שהם מנועים מלבצע עיקולים, הגבלות ו/או פעולות לגביית חובם מהחייב, כל זמן שהחייב עומד בתשלום צו התשלומים שנקבע במסגרת איחוד תיקים. כלומר, כל זמן שהחייב ממשיך לשלם את צו התשלומים שנקבע במסגרת האיחוד התיקים כסדרו, הרי שהוא מוגן מפני הנושים שלא יכולים לבצע פעולות גבייה כנגדו.

מתי נכון לבקש איחוד תיקים או פשיטת רגל?

איחוד תיקים אמור אם כן, לתת מענה לחייב שנתון תחת מעין מתקפה של הליכי גבייה מצד הנושים, שלא מאפשרים לו, לנהל את חייו בצורה ראויה. כך למשל, לנושים יש מגוון הליכי גבייה, שנקיטתם יכולה לשבש את חייו של החייב ומשפחתו. לדוגמה, הנושים יכולים להטיל עיקול על משכורתו של החייב. הנושים יכולים לעכב יציאתו של החייב מהארץ. הנושים יכולים לעקל את חשבון הבנק של החייב. ועוד כהנה כהנה. פעולות גבייה שנועדו להדק את "טבעת" סביב החייב על מנת שיפרע את חובותיו. אלא שלמעשה כשהפעולות הללו ננקטות כנגד חייב שממילא אין הפרוטה מצויה בכיסו, הרי שלהליכי הגבייה הקשים שנוקטים הנושים, גם לא תהיה תועלת של ממש.
בהקשר זה חשוב להבהיר, שאחד התנאים המרכזיים להיכנס לאיחוד תיקים הוא לשאת בתשלום בשיעור של 3% מגובה כלל החובות. ברור שמדובר בתנאי סף קשה במיוחד. משכך, פתוחה בפני החייב הדרך להיות מוכרז כחייב "מוגבל באמצעים".

איחוד תיקים "קונה" שקט, אבל ממש לא מחסל את החובות!

לא זו בלבד, שאיחוד תיקים אינו מחסל את החובות, אלא שהרביות שצוברים החובות במסגרת תיק האיחוד, עשויות אף להביא להגדלת החובות. מצב זה נוצר לאור שצו התשלומים שנקבע במסגרת תיק האיחוד כה נמוך, עד שאין בו דיי אפילו כדי לכסות על הריביות הגבוהות שצוברים החובות.

בפשיטת רגל להבדיל מאיחוד תיקים, ניתן למחוק את הרביות ולמחוק את החובות!
להבדיל מאיחוד תיקים, בשעה שניתן צו כינוס בעניינו של החייב, הרביות מפסיקות לתפוח ואיתן גם החובות. אחד מההבדלים המשמעותיים ביותר נוגע כמובן לכך, שבסיומו של הליך פשיטת רגל, מופטר החייב מכל חובותיו שנוצרו לפני צו הכינוס זאת, להבדיל מאיחוד תיקים ששם לא זו בלבד, שהחובות אינם נמחקים, אלא הם עשויים לתפוח עוד ועוד.

תוכן עניינים
פשיטת רגל או איחוד תיקים?
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות