פשיטת רגל של אדם פרטי

אם יש לך חובות שהולכים ותופחים, מבלי יכולת לשלמם ואתה רוצה לפתוח דף חדש בחיים, הגעת למקום הנכון. עו"ד פשיטת רגל נועם אברהם, ליווה בהצלחה רבה לאורך השנים, מאות חייבים בהליכי פשיטת רגל ובהוצאה לפועל, שחובותיהם נמחקו. והם יצאו לדרך חדשה ללא חובות. עו"ד פשיטת רגל נועם אברהם, רואה בהליך פשיטת רגל, תהליך חשוב מאין כמותו שבבסיסו, שיקום והבראה כלכלית של חייבים שנקלעו לחובות, אותם הוא מלווה באופן אישי, לאורך כל הליך פשיטת הרגל ועד למחיקת חובותיהם.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

כל חייב שנקלע להסתבכות כלכלית הוא עולם ומלואו ולכן, עו"ד פשיטת רגל נועם אברהם מתאים, פתרון משפטי שתפור למידותיו של כל חייב וחייב והכל, על מנת להביא לסיום הנטל של עול החובות.
עו"ד פשיטת רגל נועם אברהם, מלווה כאמור באופן אישי את החייבים שהסתבכו כלכלית, לאורך כל שלבי הליך פשיטת הרגל. החל משלב עיכוב ההליכים, ביטול העיקולים וההגבלות (לפני הליך פשיטת הרגל), וכלה, בהגשת הבקשה לכינוס נכסים, קביעת צו התשלומים, דיון בהכרזה על פשיטת הרגל והסדר נושים או קבלת הפטר מהחובות.

המטרות של עו"ד פשיטת רגל בהליך

למעשה, הליך פשיטת הרגל, נועד לשרת שתי תכליות סותרות. מצד אחד, הליך פשיטת הרגל, מאפשר לחייב שנקלע לחובות בתום לב, לפתוח דף חדש ללא חובות. מן העבר השני, הליך פשיטת הרגל, אמור להביא לכינוס כלל נכסיו של החייב ולחלקם באופן שוויוני בין נושיו. הסתירה בין שני האינטרסים הללו, באה לידי ביטוי באופן, שבדרך כלל, החייב מעוניין לשלם כמה שפחות ומנגד, הנושים מבקשים להיפרע את חובותיהם מהחייב בשיעורים גבוהים.

שלבי הליך פשיטת רגל

בשלב הראשון, מגישים בקשה לכינוס נכסים. כשמה כן היא. החייב שנקלע לחובות מתחייב במסגרת הליך פשיטת הרגל, לפרט את מלוא נכסיו וזאת על מנת שאפשר יהיה להביא לכינוסם ולחלקם בבוא העת, בין הנושים של החייב. הבקשה לכינוס נכסים מוגשת לכונס הנכסים הרשמי, שאמור לאשר או לדחות את הבקשה לכינוס נכסים שהגיש החייב. לאחר שכונס הנכסים מאשר הבקשה לכינוס, ניתן בדרך כלל צו כינוס נכסים.
לצו כינוס הנכסים מספר משמעויות. בכל הנוגע לחייב, הרי שעם מתן צו הכינוס, הנושים מנועים מלפעול ולנקוט כנגד החייב כנגד החייב בהליכים כגון עיקולים והגבלות לגביית החובות.
כמו כן, מוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב, כגון על רישיון הנהיגה. וכן יוסרו העיקולים שרבצו על המשכורת וכן על חשבון בנק עו"ש.
בשלב השני, קובעים לחייב דיון בהכרזתו כפושט רגל. בהקשר זה יש לציין, כי לאחר שמוגשת הבקשה לכינוס נכסים נבחנת התנהלות החייב במספר מישורים. מי שמפקח על התנהלות החייב בהליך פשיטת רגל ואף מוסר על כך דין וחשבון לביהמ"ש, הם הנאמן וכונס הנכסים הרשמי. יש לציין, כי ההכרזה על פשיטת רגל אינה זכות מוקנית לחייב. כלומר, במקרים שבהם החייב הוא שפנה להליכי פשיטת רגל הרי, שרק בתנאי שהחייב עמד בדרישות ההליך, יוכרז הוא כפושט רגל. ההכרזה על פשיטת הרגל, הנה בבחינת תחנה חשובה בדרך של החייב, לקבלת ההפטר המיוחל מחובותיו. בין יתר התנאים שהחייב נדרש לעמוד בהם, כדי להיות מוכרז כפושט רגל: בודקים שחובותיו של החייב נוצרו בתום לב. שהחייב משלם את צו התשלומים שהושת עליו במסגרת צו כינוס הכנסים כסדרו. ושהחייב, ממלא ומגיש דוחות חודשיים מגובים באסמכתאות כנדרש.
בשלב השלישי, קובעים לחייב תכנית פירעון. כלומר, תכנית המפרטת את התשלומים שעל החייב לשאת בהם על מנת שיוענק לו הפטר.
בשלב הרביעי ולאחר שהחייב עמד בתכנית הפירעון שנקבעה לו, יזכה החייב בהפטר המיוחל מחובותיו ויחל בחייו החדשים ללא עול החובות על כתפיו.

צפו: כמה זמן אורכת פשיטת רגל?

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות