דירת מגורים בפשיטת רגל ובחוק חדלות פירעון החדש

פקודת פשיטת הרגל במתכונתה הנוכחית ולפני כניסתו לתוקף של חוק חדלות הפירעון  בספטמבר 2019, מספקת הגנה רחבה לדירת המגורים של חייב שנכנס להליך פשיטת רגל. מצד אחד חוק חדלות פירעון החדש, שם דגש גדול על שיקומו והבראתו הכלכלית של מי שנקלע לחובות, אבל דווקא בכל הנוגע לדירת המגורים - הנכס הכי חשוב של החייב ובני משפחתו, החוק פוגע פגיעה אנושה בהגנה על דירת המגורים. החוק החדש שיבטל למעשה את ההגנה שקיימת על דירת מגורים.
דירת מגורים בפשיטת רגל ובחוק חדלות פירעון החדש

כיום ישנה הגנה רחבה על דירת מגורים של מי שנקלע לפשיטת רגל:

נכון להיום, חוק הגנת הדייר קובע, כי כאשר אחד מבעלי דירת המגורים, נקלע להליכי פשיטת רגל והנושים רוצים לקבל את כספם באמצעות מכירת דירת המגורים של החייב בפשיטת רגל, הרי שדירת המגורים תימכר יחד עם החייב ושאר בעלי הדירה כדיירים מוגנים למשך שארית חייהם. כלומר, מי שגר עם החייב שנכנס לפשיטת רגל, זוכה להישאר בדירת המגורים כדייר מוגן.
בהקשר זה יש לשים לב, שחוק הגנת הדייר, אינו מגלם בחובו התייחסות לשווי הבית, קרי, אין אבחנה, בין דירת פאר יוקרתית, לבין דירה בעלת שווי נמוך.

קניית הזכויות בדירת המגורים על ידי בן הזוג שאינו בפשיטת הרגל

בהתאם למצב הקיים, לנושים של החייב בפשיטת רגל ישנן  שתי אופציות: האחת, לנסות ולמכור את הבית יחד עם הדייר המוגן. אולם, ברור שערכה של דירה עם דייר מוגן נמוך באורח משמעותי, משוויה בשוק החופשי, מה שהופך אותה לפחות אטרקטיבית.
האופציה השנייה ומה שבדרך כלל קורה, הנה לאפשר לבן הזוג, שאינו בחובות, לבצע רכישה מהנושים את חלקו/זכויותיו של בן הזוג השני בדירת המגורים.  כלומר, נותנים לבן הזוג של פושט הרגל לרכוש את חלקו של פושט הרגל מהנושים בדירת המגורים, בשווי נמוך יחסית.
מה שקורה כיום, זה שדירת המגורים של חייב בפשיטת רגל כמעט ולעולם אינה נמכרת, שכן בן הזוג השני (שאינו בפשיטת רגל)  כמעט ותמיד יפדה את הבית בסכום נמוך.
כך למשל, ככל ולבן הזוג שאינו בפשיטת רגל אין אפילו את הסכום הנמוך יחסית הדרוש לפדות את דירת המגורים, הרי שלרוב יתפשרו הנושים על סכום נמוך יותר, על מנת להביא לחיסכון בעלויות עסקה ושכר טרחה לבעל התפקיד.

הבנקים מחתימים את נוטלי המשכנתאות על סעיף וויתור על חוק הגנת הדייר

בכל הנוגע לחוב משכנתה, מחתימים הבנקים את נוטלי המשכנתאות על סעיף בו מי שנוטל משכנתה מוותר על הגנת חוק הגנת הדייר. מי שחתום על סעיף הוויתור, לא יהא זכאי להגנה מכוח חוק הגנת הדייר החוק והדירה תימכר.
כלומר, נוצר עיוות באופן שמי שיש לו חוב משכנתא ייאלץ למכור את דירת מגוריו בהוצאה לפועל, גם אם מדובר בדירה צנועה, בשעה שפושט רגלעם חובות גבוהים שמתגורר בדירת פאר, יוכל לסיים את הליך פשיטת הרגל, לאחר שבת זוגו קנתה  את זכויותיו בדירת המגורים בסכום נמוך יחסית, ופושט הרגל יזכה להמשיך ולהתגורר בדירת המגורים היוקרתית.

חוק חדלות פירעון החדש מבטל ההגנה על דירת מגורים

חוק הגנת הדייר, לא יחול עוד בהליכי חדלות פירעון הן לעניין החייב בפשיטת רגל והן לעניין בן זוגו/שותפו לזכויות בדירת המגורים. תחת זאת, קובע חוק חדלות פירעון החדש כי יש לבחון את התועלת  לנושים למול הנזק שייגרם לחייב, כתוצאה ממכירת דירת המגורים ובכלל זה, בוחנים את גילו של החייב, גילם של בני משפחתו הגרים עמו.
נראה אם כן כי בכל מקרה, בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש, תימכר דירת המגורים של חייב בפשיטת רגל, כאשר מכלול השיקולים המנויים בחוק ישליכו בעיקר על משך התקופה בה ישולם שכר הדירה של החייב על ידי הנושים.
כפי הנראה, בחוק חדלות הפירעון החדש, יפונו משפחות מדירות מגוריהן בשל חובות של אחד מהם. מדובר בשינוי דרמטי ביותר המבדיל בין חייב בפשיטת רגל שדירת מגוריו תימכר לבין חייב שיסיים את הליך פשיטת הרגל כשדירת מגוריו תישאר בבעלותו.

תוכן עניינים
דירת מגורים בפשיטת רגל ובחוק חדלות פירעון החדש
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות