חשבון מוגבל? יש פתרון

10 צ'קים שחוזרים בפרק זמן של שנה יובילו את חשבון הבנק שלכם להגדרה הלא נעימה של "חשבון מוגבל". מה אפשר לעשות, מה אומר החוק וכיצד יכול עורך הדין לסייע לכם להילחם ברוע הגזירה.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

אחד המצבים הפחות נעימים שלקוח יכול להגיע אליהם מול הבנק שלו הוא מצב בו החשבון מוגבל. בתקופה האחרונה, בעיקר מאז שנכנסה הקורונה לחיינו, יותר ויותר ישראלים מוצאים את עצמם מתמודדים עם המצב החדש הזה. האם מדובר בסוף פסוק? מה המשמעות הבנקאית? מה המשמעות העתידית? וכיצד יכול עורך דין לסייע בהתמודדות מול הבנק? תחילה, נסביר מהו חשבון מוגבל.

מהו חשבון בנק מוגבל?

"חוק צ'קים ללא כיסוי" מ-1981, מבהיר במפורש: חשבון בנק יוגבל במידה שבמשך 12 חודשים חזרו בו לכל הפחות עשרה צ'קים – ובתנאי שלא חלפו פחות מ-15 ימים בין הצ'ק ראשון שחזר – לבין האחרון. הכוונה היא כמובן רק לצ'קים שחזרו מסיבה של "אין כיסוי מספיק", ולא לצ'קים שחזרו בגלל סיבה טכנית כזו או אחרת (חתימה לא נכונה, תאריך לא נכון, צ'ק מקושקש וכו'). במידה שבתוך שנה אחת עשרה צ'קים חוזרים בגלל שאין כיסוי מספיק, חשבון הבנק אליו הם משויכים יהפוך למוגבל. החוק מבהיר כי חשבון מוגבל לא רשאי לתת צ'קים והבנק לא רשאי לכבד את הצ'קים הללו. הבעיה העיקרית היא שבשנת ההגבלה, לקוח לא יכול לפתוח חשבון בנק – האיסור הזה מודגש בחוק פעמיים – וחל על הלקוח וגם על הבנקים. כל צ'ק שחוזר מאחר שאין כיסוי מספיק בחשבון הבנק הנמשך לסכום שנכתב על הצ'ק – מוחזק נגד הלקוח למשך שנה. בתום שנה קלנדרית מהתאריך בו הצ'ק הופקד – הוא נגרע מהרשימה. כלומר, לקוח שהצ'ק הראשון שלו חזר ב-1.1.20, ובמשך השנה חזרו עוד שמונה צ'קים, והצ'ק העשירי חזר ב-1.1.21 – לא יהיה מוגבל (אבל ברשימת הצ'קים החוזרים שלו עדיין יופיעו תשעה צ'קים, כמובן).

מהו חשבון מוגבל חמור?

חשוב לדעת: לקוחות שיש להם יותר מחשבון בנק אחד – נהנים מיתרון שיכול להפוך לחיסכון: מצד אחד, הם יכולים – על פי החוק – להמשיך ולתת צ'קים ולעשות פעולות בנקאיות בחשבון הבנק הלא מוגבל שלהם. מצד שני, הם מסתכנים בכך שחשבון הבנק השני שלהם יוגבל. הסכנה לא חולפת גם כשההגבלה יורדת מהחשבון הראשון – הגבלת חשבון בנק כלשהו בשלוש השנים לאחר שירדה ההגבלה על החשבון המקורי שהוגבל – לא כל שכן הגבלת חשבון בנק נוסף בזמן שהחשבון מוגבל – תהפוך את הלקוח למוגבל חמור. הסנקציות המוטלות על לקוח בנק שהוא מוגבל חמור – קשות יותר והוא לא יוכל לעשות פעולות בנקאיות.

חובות הבנק לפני הגבלת החשבון

הבנק לא יכול להישאר אדיש לצ'קים שחוזרים בחשבונו של לקוח. אחרי הצ'ק החמישי שחוזר הבנק מחויב להוציא מכתב מדיניות המתריע על כך שחזרו כבר חמישה צ'קים בחשבון. בנקים רבים נוהגים לשלוח מכתב התראה נוסף גם אחרי הצ'ק השביעי שחוזר וגם/או אחרי הצ'ק התשיעי. ואולם, הצ'ק העשירי שחוזר בתוך שנה קלנדרית מחייב את הבנק, בלי שיקול דעת – להגביל את החשבון. הבנק חייב ללקוח על הגבלת החשבון (ולא רק ללקוח: גם למפקח על הבנקים, למיופי הכוח בחשבון ולמורשי החתימה אחרים בחשבון).

צ'קים חוזרים בתקופת הקורונה

המדינה הבינה בתקופת הגל הראשון של הקורונה, בתחילת חודש מרץ 2020, כי צפוי גל גדול מאוד של צ'קים חוזרים – דבר שאכן קרה. על כן, תקנות צ'קים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) ממרץ 2020 קבעו כי צ'קים שחזרו בין 4.3.2020 ל-22.6.2020 – אמנם יחייבו את הלקוח בעמלת החזרה בבנק, אבל לא ייספרו במניין הצ'קים החוזרים שעומדים נגד הלקוח.

עורך הדין והצ'קים החוזרים

במידה שאתם רוצים לערער על צ'ק שחזר – האפשרות נתונה בידיכם. לאור הקורונה, ניתן לנסות להעניק פרשנות מרחיבה למושג "שעת חירום" או "מחלה מידבקת מסוכנת" – שני מסלולים שאם בגינם חזר ללקוח צ'ק עקב ירידה בהכנסות או אי כיסוי מספיק – הוא יוכל להגיש בקשה באמצעות עורך דינו לביהמ"ש השלום – ובה לדרוש להוציא את הצ'ק הרלוונטי מרשימת הצ'קים החוזרים. לבית המשפט הסמכות להוציא צו המונע או המעכב את ספירת הצ'ק במניין הצ'קים החוזרים.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות