מחיקת (הפטר) חובות בהוצאה לפועל

אם אתם חייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל? ייתכן שתוכלו לקבל הפטר מהחובות במסגרת הוצאה לפועל, ללא צורך בפנייה להליך של פשיטת רגל. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על מחיקת חובות בהוצאה לפועל .
מחיקת חובות בהוצאה לפועל

חוק השמיטה

בספטמבר 2015, נכנס לתוקפו תיקון חשוב ביותר לחוק ההוצאה לפועל ( תיקון 47 הוראת שעה ) המאפשר, לחייבים בהוצאה לפועל, אשר הוכרזו כמוגבלים באמצעים ועומדים במספר תנאים, לקבל פטור מחובותיהם. חשיבותו של שינוי זה הנה, ביצירת נתיב נוסף למחיקת חובות המאפשר, קבלת הפטר מהחובות וזאת, ללא צורך בפנייה להליך של פשיטת רגל. כמו כן, שינוי זה נועד לתת פתרון למצב לפיו, החייב משלם לאורך שנים את צו התשלומים שנקבע לו, אלא שתשלום צו התשלומים על ידי החייב, לא מכסה אפילו את הריבית בתיק. ולמעשה, החייב לא מצליח להיפתר מהחוב.

לצורך קבלת הפטר במסגרת מחיקת חובות בהוצאה לפועל, יש להגיש בקשה, כפי שנסביר להלן ואם זו תתקבל, יינתן פטור לחייב מכל חובותיו בהוצאה לפועל וכן חובות שלא הגיעו להוצאה לפועל, פרט לחובות שאינם ברי הפטר .

התנאים לקבלת הפטר מחובות בהוצאה לפועל

להלן הקריטריונים, שקובע חוק ההוצאה לפועל לצורך מחיקת חובות:
1. סכום החוב: מחיקת חוב בהוצאה לפועל מתאפשרת, רק לחייבים שגובה החוב שלהם אינו עולה על 800,000 ₪.
2. חייב מוגבל באמצעים: החייב הוכרז בסטטוס זה לפני כארבע שנים לפחות, טרם מועד הגשת הבקשה להפטר.
3. העדר נכסים: תנאי זה משמעו, כי לחייב אין נכסים שניתנים למימוש, לצורך פרעון החוב.
4. עמידה בצו תשלומים: החייב שילם כסדרו את צו התשלומים שנקבע לו, במשך שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה להפטר.
5. לא מתנהל הליך פשיטת רגל: התנאי האחרון דורש, כי לא מתנהל או התנהל ונדחה, הליך הוצאה לפועל בעניין החייב, במשך חמש שנים טרם הגשת הבקשה להפטר מחובות בהוצאה לפועל.

אז איך מקבלים הפטר מחובות בהוצאה לפועל?

בהנחה, כי החייב עומד בתנאים שפורטו לעיל, מחיקת חובות בהוצאה לפועל תתבצע כדלקמן: יש להגיש בקשה בלשכה בה מתנהל תיק האיחוד ואליה יצורפו תצהיר, כתב ויתור על סודיות ומסמכים המעידים על מצבו הכספי של החייב. רשם ההוצאה לפועל, בוחן את הבקשה והאסמכתאות שצורפו. אם סבר רשם ההוצאה לפועל, כי החייב עומד בתנאים, יעדכן את הנושים כי נפתח תיק הפטר ואלו, רשאים להגיש התנגדות. לאחר מכן, יקיים הרשם דיון בבקשה, במסגרתו, תתבצע חקירת יכולת לחייב ואם הוגשה התנגדות על ידי מי מהנושים, גם זו תידון. בתום הדיון, יקבל רשם ההוצאה לפועל החלטה, האם לתת לחייב הפטר לחייב מחובותיו בהוצאה לפועל או לא. אם דחה את הבקשה, ימשיך תיק ההוצאה לפועל להתנהל.

חשוב להיות ריאליים

אם הנכם עונים על הקריטריונים שפורטו כאן, כדאי מאוד להיוועץ עם עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל, אשר יבחן את האפשרויות העומדות בפניכם בנושא מחיקת חוב בהוצאה לפועל.

בד בבד, חשוב להיות ריאליים ולהבין, כי הגשת בקשה להפטר מחובות בהוצאה לפועל אינה מבטיחה, כי תקבלו הפטר מחובותיכם.
יתרה מזו, במצב זה, מתבצעת בחינה מחדש של התיקים שלכם. המשמעות הנה, כי רשם ההוצאה לפועל, רשאי לא רק לדחות את הבקשה להפטר מהחובות, אלא גם לבטל את הכרזתו של החייב כמוגבל באמצעים ולהעלות את גובה צו התשלומים שנקבע לו.

כמו כן, אם נתגלה, כי לחייב יש נכס שניתן לממשו לצורך גביית החוב, יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על עיקולו. אנו נעשה ככל הניתן על מנת לשפר את מצבכם ולסייע לכם לפתוח דף חדש, אולם חשוב שתבינו, כי התמודדות עם חובות היא לא עניין פשוט ויש צורך בהרבה סבלנות מצד החייב.

תוכן עניינים
מחיקת חובות בהוצאה לפועל
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות