הסדרת החובות בהוצאה לפועל

הסתבכות כלכלית היא לא דבר שיש להתבייש בו, שהרי במציאות הכלכלית הלא פשוטה בישראל, זה קורה לאנשים רבים. זה קרה גם לכם? אל תחששו ודעו כי אנחנו יכולים לסייע בידכם, להסדיר חובות בדרכים שונות, ביניהם הסדרת חובות בהוצאה לפועל. אפשרות זו פתוחה בפני חייבים מוגבלים באמצעים, העומדים בתנאים נוספים שנקבעו.
הסדרת חובות בהוצאה לפועל - במשרדו של עורך דין נועם אברהם יכולים לעזור

יש חובות? פנו לייעוץ משפטי

חלק לא קטן מאנשים שנקלעים לחובות, מתקשים להתמודד איתם וזה מובן מאוד. אולם, כדי לצאת מהמצב הלא פשוט הזה, חשוב מאוד שלא להזניח את הטיפול, אחרת החובות רק הולכים וטופחים. מה שעליכם לעשות הוא לפנות לייעוץ משפטי במסגרתו תיבחנה כל האפשרויות של מחיקת חובות. אחת מהן היא הסדרת חובות בהוצאה לפועל, עליה נפרט מיד. לצד חשיבותו הרבה של הייצוג המשפטי, חשוב להבין, כי עורכי דין אינם קוסמים וחובות שנצברו לאורך תקופה, לא יכולים להיעלם מחר בבוקר. על כן נדרשת מכל חייב הפותח בהליך של הסדרת חובות, סבלנות רבה והבנה, כי בסופו של ההליך, יוכל הוא לפתוח דף חדש.

האם אתה מוגבל באמצעים?

החוק בישראל מאפשר לחייבים בהוצאה לפועל, אשר הוכרזו כמוגבלים באמצעים לקבל הפטר מחובותיהם. מיהו מוגבל באמצעים? חייב אשר אין ביכולתו לשלם את מלוא חובו בהתאם לפרקי זמן מסוימים. למשל, אם סכום החוב הוא 20,000 ₪ ומטה והחייב לא יכול לשלם אותו תוך תקופה של שנתיים, יוכל להיות מוכרז כמוגבל באמצעים. הכרזה זו משמעותה אמנם הטלת מגבלות שונות על החייב, כגון עיכוב יציאה מן הארץ ואיסור על החזקת כרטיס אשראי אולם מנגד, זו פותחת בפניו בעתיד, לאחר שעמד בצו התשלומים לאורך מספר שנים, את האופציה של קבלת הפטר באמצעות הוצאה לפועל, ללא צורך בהליך פשיטת רגל.

הסדרת חובות בהוצאה לפועל

במקרים רבים, בעת שבוחן עורך הדין את נסיבות העניין של החייב, ממליץ הוא לחייב על מסלול של הפטר בהוצאה לפועל. זאת לאחר שבדק ומצא, כי החייב עומד בחמישה התנאים הנדרשים בהליך של הסדרת חובות באמצעות מערכת זו. ראשית, כאמור ישנו תנאי סף כי החייב הוא מוגבל באמצעים והנו בסטטוס זה במשך 4 שנים לפחות. שנית, לחייב אין נכסים בבעלותו שניתן לפרוע באמצעותם את חובותיו. התנאי השלישי הוא, כי סכום החוב אינו גבוה מ-800,000 ₪. התנאי הרביעי הנדרש הוא, כי החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו בתיק האיחוד במשך 3 שנים טרם הגשת הבקשה להפטר. תנאי חמישי ואחרון לצורך הפטר בהוצאה לפועל הוא, כי החייב לא פתח בהליך של פשיטת רגל במשך 5 השנים האחרונות.

שלבי ההליך של הסדרת חובות בהוצאה לפועל

לאחר שהציג עורך הדין בפני החייב את הדרך של הסדרת חובות בהוצאה לפועל וזה החליט כי ברצונו לפתוח בהליך ההפטר הזה, יגיש עורך הדין את הבקשה עם כל המסמכים הדרושים. החשובים שבהם הם כמובן המסמכים המוכיחים את מצבו הכלכלי של החייב (כגון תדפיסי חשבון בנק ותלושי שכר) משעל בסיסם יקבל רשם ההוצאה לפועל את החלטתו, האם לאשר את בקשת החייב להפטר מן החובות או אם לאו. רשם ההוצאה לפועל קובע דיון בבקשה במסגרתו מפנה הוא שאלות לחייב על מנת לוודא, כי המסמכים שהגיש החייב הנם נכונים ומציגים תמונה כנה של מצבו הכספי והעדר יכולתו לפרוע את חובו. כמו כן, בדיון זה יתייחס רשם ההוצאה לפועל גם להתנגדות הזוכים למתן הפטר, היה וישנה כזו. משום זאת, חשוב מאוד כי הבקשה להפטר תוגש על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה וכן כי עורך הדין ייצג את החייב בדיון וזאת על מנת להגדיל באופן ניכר את הסיכוי כי הבקשה להפטר תתקבל.

תוכן עניינים
הסדרת חובות בהוצאה לפועל - במשרדו של עורך דין נועם אברהם יכולים לעזור
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות