מה זה הסדר חובות ומה הן הדרכים להסדרת חובות

זה יכול לקרות לכל אחד וזה קורה לרבים מאיתנו: הסתבכות כלכלית. לעיתים, החובות כה רבים וגדולים עד שאנו מרגישים אבודים וללא פתרון. ובכן, טיפול בחובות כספיים אינה משימה קלה, אך אל תאמרו נואש. לנו יש את כל הכלים, כדי לחלץ אתכם מהחובות. הסדרת חובות היא אפשרית וכל מה שאתם צריכים לעשות, הוא לפנות לייצוג משפטי מקצועי במסגרתו נמצא עבורכם את הדרך המתאימה.
אנשים מחשבים את החובות שלהם ומנסים למצוא דרכים להסדיר את החוב

הדרכים להסדרת חובות הן:

אך לפני שנרד לעובי הקורה בכל אחת מן הדרכים להסדר חוב, חשוב קודם כל להבין מה זה הסדר חובות, מה משמעותו בחוק בישראל והאם יש הבדלים בהליך בין חברה לאדם הפרטי.

מה זה הסדר חובות?

הסדר חובות הוא בראש ובראשונה אירוע משפטי שמומלץ לנהל אותו באמצעות עורך דין חובות, ההסדר בא לשנות את התנאים של חוב קיים בין מי שנמצא חייב לבין אלו המוגדרים כנושים שלו. ההסדר יפעל כך שהוא ילך לכיוון החייב על מנת שזה יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. ההסדר בא לאפשר ליחיד, תאגיד או כל ישות אחרת הנקלעו למצוקה כלכלית מורכבת לערוך דיון משפטי מחודש בתנאים של החובות שלהם, זאת מתוך מטרה לאפשר לחייב לשפר את מצבו הכלכלי ובכך להחזיר את החובות שלו.

הסדר חובות שונה מההליך המוכר של חדלות פירעון מכיוון שהוא מונע מאווירה של הסכמה בין הצדדים יותר מאשר כפייה של בעלי החוב המבקשים לממש תהליך של גביית חובות. בתהליך הסדר חובות מתגבשת הסכמה בין הנושים לבין החייב על הקטנת גודל החוב וברוב המקרים ההתנהלות הזאת נערכת על ידי עורך דין חובות מחוץ לאולם בית המשפט.

החוק בישראל להסדר חובות

במדינת ישראל במשך שנים רבות הודבק אות קלון אמיתי על מי שכשל בניהול ענייניו העסקיים, נקלע לחובות והגיע למצב שאינו יכול לעמוד בהם, הביטוי הרווח עבור מצב זה כונה פשיטת רגל והיו לו משמעויות כלכליות רבות על מי שנקלע אליו. הסיטואציה החברתית נהגה לראות בחייב הכסף כמי שאשם במצב ומתוך תפיסה זאת, ראתה בנושים של החייב כמי שזקוקים לסיוע על מנת להשיב לפחות חלק מכספם מתוך תפיסה שהם נחשבו לחוליה הנפגעת.

בשנת 2018 חוקק החוק לחדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר יצר למעשה שינוי מהותי בתפיסה שהייתה רווחת עד אז, אם תחילת תוקפו בשנת 2019 החוק למעשה אפשר לחייבים לנהל מעין משא ומתן מול כלל הנושים וזאת במטרה להגיע להסכם מוסדר באמצעות עורך דין חדלות פירעון  על סגירת החוב מהר ככל האפשר ללא ריביות, או ריביות נגררות על החוב. הרעיון העיקרי העומד מאחורי החוק להסדר החובות הוא האפשרות לייצר לחייב נתיב חזרה אל חיים רגילים תוך כדי הבטחה שכל חובותיו יכוסו.

ההבדלים בהליך הסדר חובות בין חברה לאדם פרטי

כאשר אנו באים להתייחס להליך של הסדר חובות בין חברה לאדם פרטי כדאי לציין ראשית את החלק המשותף להם, עבור שני הצדדים, אדם פרטי או חברה בע"מ יש הכרח ממשי לפעול במהירות ולטפל בכל הליך גביית החובות על מנת להימנע ממצב שבו מגיעים החייבים לעיקולים או ביקורים של ההוצאה לפועל. בשני המקרים המכשיר של הליך הסדר חובות הוא שימושי ביותר והשימוש בעורך דין חובות הוא מתבקש.

ההבדל המשמעותי הברור בין מי שמוגדרת חברה לבין אדם פרטי בעת סיטואציה של תהליך הסדר חובות, מתבטאת בעובדה שבחברה, הבעלים שלה מוגן מפני האפשרות שנכסיו האישיים יעוקלו, לעומת אצל אדם פרטי או אז כלל הנכסים הרשומים על שמו יכולים להיות חלק מהסדר החובות המתגבש. בשל כך האיום המרחף בהסדר חובות על בעלי חברות הוא קטן יותר מאשר על אנשים פרטיים, בשל סיבה זאת בעיקר מומלץ להגיע להסדר חובות בהקדם האפשרי.

המשך קריאה: איך להימנע מפירוק חברה שנכנסה לחובות לפני הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) >>

דרכים להסדרת חובות

דרך ראשונה: פשיטת רגל

בוודאי שמעתם על הליך של פשיטת רגל, ובכן, זוהי אחת מהאפשרויות העומדות לרשותכם, לצורך מחיקת חובות. במסגרת פשיטת רגל, מתבצע כינוס של כל נכסי החייב ועל פי מצבו הכלכלי, נקבע לו צו תשלומים חודשי למשך זמן מסוים, תלוי בנסיבות המקרה. בסיום תקופה זו, יקבל החייב הפטר, מעין מחיקת חובות, מיתר סכום חובותיו והוא יוכל להתחיל את חייו מחדש.

לדרך זו של הסדרת חובות, יש מספר יתרונות כגון: הליך המוגדר בזמן, מה שנותן לחייב וודאות ומקל עליו. הקפאת העיקולים וההגבלות שננקטו נגד החייב, כך שיכול הוא לנהל חיים נורמטיביים בתקופת הליך פשיטת רגל, עד לקבלת ההפטר. כמו כן, הליך זה מאפשר לחייב הזדמנות, לקחת חלק בתהליך של שיקום והבראה כלכלית, עליהם הושם דגש בהליך פשיטת רגל, שהוסדר במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ( להלן:" החוק החדש "). החוק החדש אמור לספק כלים להתנהלות כלכלית נכונה כך שהחייב, לצד קבלת הפטר מחובותיו הנוכחיים, לא ישוב להסתבך בחובות בעתיד.

דרך שנייה: הסדר נושים באישור בית המשפט

הסדר נושים, הנה אפשרות נוספת של הסדרת חובות עבור חייבים אשר סך חובותיהם אינו נמוך מ 34,964 ₪ ואשר יכולים לפרוע לפחות 30% מסך חובותיהם. במסגרת זו, מגיש החייב באמצעות עורך דין פשיטת רגל בקשה לבית המשפט עם הסדר תשלום לנושים. ההסדר כפוף לאישורו של הכונס הרשמי, בית המשפט והסכמת הנושים. ככל שניתנו כל אלו והחייב עמד בתשלום שהתחייב לו, יוכל לקבל הפטר על חובותיו. היתרון באלטרנטיבה הזו הוא, כי החייב אינו מוכרז כפושט רגל, אך עדיין זוכה להפטר של עיקר חובותיו והוא יכול לפתוח דף חדש ונקי בחייו הכלכליים. עם זאת, בשל כך כי החייב צריך להיות בעל פירעון של 30% מהחוב לפחות, אפשרות זו איננה מתאימה לכלל החייבים, אלא רק למי שברשותם סכום זה.

דרכים להסדרת חובות מאת נועם אברהם פשיטת רגל, הסדר נושים באישור בית המשפט, הפטר בהוצאה לפועל
דרכים להסדרת חובות: פשיטת רגל, הסדר נושים באישור בית המשפט, הפטר בהוצאה לפועל

דרך שלישית: הפטר בהוצאה לפועל

לצד פשיטת רגל והסדר חוב לנושים באישור בית המשפט, ישנה אפשרות שלישית של הסדרת חובות: קבלת הפטר במסגרת הוצאה לפועל. חייבים רבים אינם מודעים לחלופה הזו ולא אחת מהווה היא, את הפתרון המתאים ביותר. מי זכאי לקבל הפטר באופן הזה? אפשרות זו רלוונטית עבור חייבים אשר הוגדרו בהוצאה לפועל כמוגבלים באמצעים במשך ארבע שנים לפחות, אשר שילמו כסדרו את צו התשלומים בתיק במשך שלוש שנים לפחות ושסך החובות שלהם אינו גבוה מ 800,000 ₪. כמו כן, תנאי נוסף הוא, כי החייב אינו נמצא בהליך של פשיטת רגל. כאשר כל התנאים הללו מתקיימים, יכול החייב לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבלת הפטר.

אז איך יודעים מה מתאים?

כפי שניתן להבין, ישנן מספר דרכים של הסדרת חובות והן שונות זו מזו במשכו של התהליך, בגובה החוב, בדרישות מן החייב וכיו"ב.
אם כן, כיצד יידע החייב איזו מן החלופות היא הנכונה עבורו?
היות שמדובר בפרוצדורה משפטית מורכבת, לחייב אין מטבע הדברים את הידע הנדרש כדי להחליט, אלו מבין האפשרויות הקיימות היא הטובה ביותר עבורו. על כן, אם נקלעתם לחובות, פנו אלינו לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בתחום, אשר יבחן את נסיבות המקרה שלכם על כל היבטיו: נסיבות ההסתבכות הכלכלית, סכום סך החובות, יכולת הפירעון וכדומה ועל פי נתונים אלו, יציג לכם את האפשרויות השונות ויחווה דעתו באשר לדרך האופטימאלית עבורכם למחיקת חובותיכם ופתיחת דף חדש בחייכם.

שאלות נפוצות

הסדר חובות מושתת על הסכמה בין הצדדים, בעוד חדלות פירעון מבוססת יותר על כפייה מצד בעלי החוב לגבות את החובות.
בחברה בעלי המניות מוגנים מעיקול נכסים אישיים, בעוד אצל אדם פרטי כל נכסיו עלולים להיכלל בהסדר החובות
מכיוון שמדובר בהליך משפטי מורכב שדורש ידע ומומחיות כדי לבחור את הדרך המתאימה ביותר להסדרת החוב בהתאם לנסיבותיו של כל חייב.
לשנות את תנאי חוב קיים בין חייב לנושיו, כדי לאפשר לחייב לשפר מצבו הכלכלי ולעמוד בהתחייבויותיו
תוכן עניינים
אנשים מחשבים את החובות שלהם ומנסים למצוא דרכים להסדיר את החוב
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות