השלכות פשיטת רגל

השלכות פשיטת רגל - כמו אפקט של דומינו שכל חלק מפיל את הבא אחריו

אילו השלכות יש לפשיטת רגל?

לצערנו, כל אחד מאיתנו ולפעמים שלא בטובתנו, עשוי להיקלע למצב של הסתבכות כלכלית ואף להגיע לפשיטת רגל. כמובן, שבטרם מקבלים החלטה כלשהי, הנוגעת לאופן שבו נתמודד עם החובות וההסתבכות הכלכלית, אנו מחוייבים לפעול בשיקול דעת. תוך בחינת שלל החלופות, מתוך כוונה, לבחור בחלופה הטובה ביותר שתגרום למינימום נזק והשלכות שליליות. רק לאחר שבחנו את כלל החלופות האפשרויות והגענו לכלל מסקנה, שאין בנמצא פתרון אחר, זולת פשיטת רגל, יש להתחיל בתהליך. בהקשר זה נעיר, כי הליך פשיטת רגל, יכול להיפתח, גם על רקע בקשת נושה-הגורם שלו אתם חבים כסף. כלומר, לא רק בהתאם לבחירתו של אדם שנקלע לחובות.

ישנן מספר השלכות עיקריות, לאדם שנקלע לחובות ונאלץ להתחיל בהליך של פשיטת רגל:
ההשלכה הראשונה שיש לפשיטת רגל, נוגעת מטבע הדברים, ליכולתו של חייב שהיה פושט רגל לגייס אשראי וליטול הלוואות. זאת, במשך מספר שנים לאחר המועד, שבו הסתיים הליך פשיטת הרגל וניתן לאותו החייב הפטר מחובותיו. על קצה המזלג נסביר, כי אחד השיקולים שהבנק (או כל גוף שעוסק במתן אשראי או הלוואות) הנלקחים בחשבון, בעת מתן החלטה, האם להעניק הלוואה או אשראי, הנה יכולת ההחזר של מי שמבקש את האשראי או ההלוואה. כלומר, כשאדם מסוים מגיע לבנק על מנת לבקש הלוואה, והבנק מחזיק במידע לפיו, אותו אדם היה בפשיטת רגל, הרי שהבנק, ינקוט משנה זהירות בנוגע להעמדת אשראי לטובת אותו אדם. וזאת מהסיבה, שהבנק מניח לגביו, שקיים סיכוי גבוה, שאותו אדם שהיה פושט רגל, לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו מולו.

ההשלכה השנייה שיש לפשיטת רגל, נוגעת לרישום של פשיטת רגל ב-BDI – גוף שמחזיק ומרכז תחתיו במידעים כאלה ואחרים שניתן ללמוד מהם, על אודות הפרופיל הכלכלי של חברה או אדם. על בסיס אותם מידעים, יכולים מוסדות פיננסים – ספקי האשראי לנהל סיכוני אשראי, מול מבקשי האשראי. לכן, כאשר מופיע לאדם או חברה רישום ב-BDI , על אודות קשיים או אי עמידה בפירעון התחייבותיהם, כגון פשיטת רגל או חדלות פירעון, הרי שיש ברישומים הללו, כדי להקשות בעתיד ואף למנוע גיוס הלוואה או אשראי.

הפתרונות להשלכות של פשיטת רגל

לגבי ההשלכה הראשונה של פשיטת רגל, הנוגעת לקושי בגיוס אשראי או בנטילת הלוואה. ככל שאותו אדם שהיה בפשיטת רגל וקיבל הפטר מחובותיו, מוכיח במשך מספר שנים ובאופן עקבי, כי התנהלותו הכלכלית תקינה, קרי, ישנן הכנסות שוטפות או פעילות מסודרת לאורך זמן, הרי שאותו אדם, יוכל לזכות באמון מחודש מצד הבנק. כלומר, לשוב ולהיות זכאי לקבלת אשראים או הלוואות.
לגבי ההשלכה השנייה של פשיטת רגל, הנוגעת לרישום ב-BDI , הרי שהרישום נמחק לאחר כ-7 שנים מהמועד שבו ניתן ההפטר.

צפו: כמה זמן אורכת פשיטת רגל?

תוכן עניינים
השלכות פשיטת רגל - כמו אפקט של דומינו שכל חלק מפיל את הבא אחריו
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות