ביטול הגבלות בתוך 24 שעות

כנגד כל חייב בהוצאה לפועל, ננקטים הליכים על ידי הזוכים, המנסים לקדם את פרעון החוב. הגבלות אלו משבשות את אורח החיים הנורמלי ולכן חשוב לפעול לביטולם. הדרך היעילה ביותר לעשות זאת היא באמצעות ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

ביטול הגבלות

אחד הקשיים המרכזיים עמם נדרש להתמודד חייב בהוצאה לפועל, הם ההליכים שנוקטים נגדו נושיו (אלו נקראים זוכים בהליך הוצל"פ). מדובר בהגבלות אשר פוגעות מאוד בחייב, בכבודו, בחופש התנועה שלו וביכולתו לנהל אורח חיים תקין. על כן האינטרס הברור של החייב הוא להביא להסרתן של אותן הגבלות ובהקדם. לעניין זה שתי הבהרות חשובות שחייבים מוכרחים לדעת: האחת, ביטול הגבלות חשוב שיתבצע על ידי עורך דין מומחה בהוצאה לפועל וחדלות פרעון, דבר המגדיל משמעותית את הסיכוי כי הבקשה תתקבל. המציאות מלמדת כי כאשר הבקשה מוגשת על ידי החייב ללא ייעוץ משפטי, היא במקרים רבים נדחית ומצבו אף מחמיר. הבהרה שנייה, יש להיזהר מהבטחות שווא של עורכי דין בדבר ביטול הגבלות מהיר או תוך 24 שעות. אמנם, יכול והבקשה תתקבל תוך זמן קצר, אך לא ניתן להבטיח את מסגרת הזמן. הסיבה לכך בין היתר היא כי הרשם רשאי להעביר את בקשת הביטול שהוגשה על ידי החייב לתגובת הזוכה, דבר המעכב את החלטתו בעניין.

פנה לעורך דין מומחה

הוציאו נגדך צו עיכוב יציאה מן הארץ? חשבון הבנק שלך נמצא תחת עיקול בשל תיק ההוצל"פ? יהיה סוג ההליך אשר יהיה, חשוב לנסות ולהביא להסרתו. לצורך ביטול הגבלות מומלץ מאוד לפנות לעורך דין מומחה אשר ייצוג חייבים הוא תחום עיסוקו המרכזי. בזכות הידע והניסיון המקצועי שרכש, יוכל עורך הדין לנסח בקשה מנומקת מדוע יש לבטל את ההליך שננקט נגד החייב. לבקשה יצורפו גם המסמכים התומכים בטענות המפורטות בה וכך ישנו סיכוי טוב וממשי לתוצאה של ביטול הגבלות. בד בבד למשימה זו, ייתן עורך הדין לחייב ייעוץ משפטי מקיף בדבר הדרך האופטימאלית להסדרת חובותיו על מנת שיוכל לצאת מהחובות ולהשתקם כלכלית. המלצתו של עורך הדין תהיה על בסיס נסיבות המקרה, כאשר לעיתים ימליץ לחייב על פשיטת רגל ובמקרים אחרים, ההמלצה תהיה להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

סוגי הגבלות

כנגד חייב בהוצאה לפועל ניתן לנקוט בהליכים שונים, נציג להלן את שלושת המרכזיים שבהם וכיצד ניתן להביא לתוצאה של ביטול הגבלות. כך למשל, הגבלה על החזקת רישיון נהיגה, הליך זה פוגע מאוד באיכות החיים של החייב ואף לעיתים ביכולתו להתפרנס. במסגרת בקשה להסרת ההגבלה, יש צורך לנמק את טיב הפגיעה של הגבלה זו בחיי החייב ומשפחתו. דוגמא נוספת היא צו עיכוב יציאה מן הארץ, סנקציה חריפה מאוד הפוגעת בזכות הבסיסית ביותר של האדם, חופש התנועה. הסרתה מחייבת בקשה מנומקת היטב מדוע יש הכרח בנסיעה לחו"ל ולעיתים יידרש החייב להפקיד ערבויות ולהחתים ערבים על מנת להפחית את החשש כי לא יחזור לארץ בשל חובותיו. סוג שלישי של הגבלה הוא עיקולים למיניהם, כגון עיקול חשבון בנק. צעד שכזה פוגע מאוד ביכולתו של החייב להתנהל, כאשר ביטול הגבלות מסוג זה מתאפשר בדרך כלל כנגד תשלום מסוים לטובת החוב, או הגעה להסדר עם הזוכים. רוצה לבטל הליך שננקט נגדך? פנה לעורך דין מנוסה אשר יטפל בהסרת ההגבלה עבורך. המציאות מלמדת כי חייבים המנסים להתמודד עם סוגיה זו לבדם, אינם זוכים לתוצאה המבוקשת ולפעמים אף לתוצאה הפוכה ועל כן כדאי להימנע מכך.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות