הסדרת חובות ללא פנייה להוצאה לפועל

חייבים רבים בהוצאה לפועל סבורים כי הסדרת חובותיהם חייבת להיעשות באמצעות מערכת זו. אולם למעשה, לחייב יש בחירה בין מספר אפשרויות שונות. קבלת ייעוץ משפטי מקצועי תאפשר לחייב לבחור בנתיב המתאים לו ביותר. על הסדרת חובות ללא פנייה להוצל"פ, קראו כאן.
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים

מחיקת חובות

כאשר אנו מדברים על מחיקת חובות, אנו מתייחסים לשני מצבים שונים. האחד הוא מצב שבו החייב יכול לפרוע את חובו במלואו אך זקוק לשם כך לפריסת תשלומים. לעומת זאת, המצב השני מתייחס למי שאינם יכולים לשלם את חובותיהם תוך פרק זמן סביר וזכאים לקבל הפטר מחובותיהם. כמובן כי בכל אחת מן הסיטואציות הללו זקוק החייב לייצוג משפטי של עורך דין מומחה, אשר יביאו לתוצאה המיוחלת. במקרה הראשון ינהל עורך הדין משא ומתן מול הנושים, על גובה התשלום החודשי שישלם החייב, כאשר ניתן לעיתים לקבל הנחה על סכום החוב, למשל תמורת תשלום ראשוני גדול יותר. במקרה השני, לאחר בחינה מעמיקה של נסיבות המקרה, כגון נסיבות יצירת החובות וגובה החובות, ייעץ עורך הדין לחייב בדבר המסלול הטוב ביותר עבורו לצורך קבלת הפטר.

הסדרת חובות ללא פנייה להוצל"פ

יש לך תיקים בהוצאה לפועל? הנחת המוצא של חייבים רבים היא כי עובדה זו מחייבת אותם להסדיר את חובותיהם רק דרך מערכת זו. אולם למעשה, עומדת לחייב אפשרות הבחירה בין כמה אופציות, ביניהן הסדרת חובות ללא הוצאה לפועל, אשר משמעותה למעשה היא פשיטת רגל. זהו הליך משפטי במסגרתו לאחר עמידה בצו תשלומים למשך התקופה שנקבעה, יקבל החייב הפטר מיתר סכום החוב. ההחלטה על גובה התשלום החודשי מתקבלת לאחר שמבוצעת חקירה כלכלית מקיפה אודות מצבו הפיננסי של החייב ויכולת הפרעון שלו. לבחירה בפשיטת רגל יש יתרונות בולטים, למשל, הקפאת הליכים נגד החייב, לרבות ההליכים שננקטו נגדו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל. מנגד, חשוב לדעת כי אין המדובר בהליך קצר ועל כן עם הסכמתו של החייב להליך זה, מתחייב הוא להיות סבלני ולתת לעורך הדין לעשות את עבודתו בקידום הסדרת החובות.

שלבי הליך הפש"ר

כאמור, הסדרת חובות ללא פנייה להוצל"פ, קרי פשיטת רגל, היא פרוצדורה לא קצרה משהדרך אל קבלת ההפטר עוברת במספר שלבים שונים. לאחר שמגיש החייב בקשה לפשיטת רגל, יבוצע כינוס לנכסיו אשר ניתן לממשם לצורך פרעון החוב. בשלב זה, ההליכים שננקטו נגד החייב מוקפאים, דבר המאפשר לו להתנהל באופן נורמטיבי לאורך תקופת ההליך. החייב יעבור חקירה כלכלית אשר מטרתה להבין מהי יכולת ההחזר החודשי שלו. אם החייב שילם את צו התשלומים כסדרו, יוכל לקבל בסוף התקופה הפטר מיתר סכום החוב. הסדרת חובות ללא פנייה להוצאה לפועל, חשוב לומר, דורשת מן החייב לא רק לעמוד בהסדר התשלומים, אלא לשמור על התנהלות תקינה לאורך ההליך. פירוש הדבר כי החייב לא יצור חובות נוספים וישמור על טוהר מידות.

הסדר נושים באישור בית המשפט

מלבד הליך פשיטת רגל, ישנה אפשרות נוספת של הסדרת חובות ללא פנייה להוצאה לפועל והיא הסדר נושים באישור בית המשפט. במסגרת נתיב זה יכול החייב לקבל הפטר מחובותיו, אך ללא הכרזה על פשיטת רגל. אפשרות זו רלוונטית עבור חייב אך סך חובותיו אינו נמוך מ 34,964 ₪ ואשר יכול לפרוע לפחות 30% מסך החוב שלו. ההסדר כפוף לאישורו של בית המשפט ולהסכמת הנושים, אשר לרוב מסכימים לו מתוך הבנה כי אם יסרבו, ייתכן והחייב יגיש בקשה לפשיטת רגל. אז, הסכומים שיקבלו נמוכים יותר מהליך זה. גם כאן, בדומה לפש"ר, יידרש החייב לשלם צו תשלומים לתקופה מסוימת ולאחריו יוכל לקבל פטור של עד 70% מסך חובותיו.

תוכן עניינים
עורך דין חותם עם לקוח על הפטר חובות לצורך מחיקת חוב קיים
צרו קשר עכשיו
לייעוץ עם עורך דין מומחה ללא עלות וללא התחייבות